Kako odrediti potreban budžet za Google AdWords Search kampanju?

Adwords budget
| Martin Novak

Kada se novi klijent odluči za oglašavanje na Google Search mreži, jedno od prvih pitanja koje nam postavlja jest: „Koliko budžeta mi je potrebno za Google AdWords Search kampanju?“ Kako bismo došli do pravog iznosa, na raspolaganju nam stoji nekoliko različitih alata, uz nezaobilazno iskustvo samog menadžera kampanje. Ono što određuje koliko budžeta je potrebno ukupni je broj klik-ova koji će nastati u razdoblju trajanja kampanje te njihova cijena. Kako bismo došli do približnog iznosa, potrebno nam je nekoliko dodatnih informacija, kao npr.:

  • Koju paletu proizvoda i/ili usluga klijent želi oglašavati?
  • Koji je cilj kampanje?
  • Koji je period trajanja kampanje?

Odgovor na prvo pitanje najvažniji je, upravo zato jer o njemu ovisi koje ćemo, i koliko, ključnih riječi koristiti u kampanji. O broju ključnih riječi, zatim, ovisi koliko će se puta oglas prikazati, što direktno utječe na potencijalni broj klik-ova. Pri tome, mi možemo koristiti malen skup najrelevantnijih ključnih riječi kao što su imena samih proizvoda (brand ključne riječi), ali i šire skupove ključnih riječi, među kojima su neke više, a neke manje relevantne. Ovo ćemo najbolje objasniti na primjeru hotela naziva „X“ koji se nalazi u mjestu „Y“ na otoku „Z“. Brand ključne riječi sve su one koje sadrže hotel X, kao npr.: „hotel X,“ „hotel X u Y,“ „hotel X na Z,“ „hotel X ponuda,“ „hotel X cijena“ i sl. Ove su ključne riječi najrelevantnije zato jer korisnici upisivanjem imena hotela pokazuju interes upravo za hotel klijenta te je najveća vjerojatnost da će korisnik napraviti rezervaciju. Iz iskustva možemo reći da najviši broj svih rezervacija dolazi upravo preko brand ključnih riječi, stoga je od iznimne važnosti da se iste u kampanji i koriste. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni na korisnike koji su odlučili ljetovati u gradu Y, ali još se nisu odlučili za konkretni smještaj (možda nisu ni čuli za hotel X). Takvi će korisnici najčešće koristiti ključne riječi poput „hoteli u Y,“ „odmor u Y,“ „smještaj u Y,“ „ponude Y“ i sl. Prema tim će se ključnim riječima zatim pojaviti oglas vašeg hotela, pri čemu korisnik klikom na oglas može doći na vašu web stranicu, i, ukoliko mu se dopadne ponuda, ostvariti rezervaciju. Analogno tome možemo ciljati i korisnike koju su odlučili ljetovati na otoku „Z“, ali se još nisu odlučili za destinaciju, ni za smještaj. Mi možemo ciljati i šire od toga te koristiti ključne riječi kao što su „hoteli u Dalmaciji“, „odmor u Dalmaciji“ ili čak „hoteli u Hrvatskoj“ – međutim, negdje ipak treba podvući crtu jer takve ključne riječi često generiraju veliku količinu prometa uz relativno visoku cijenu klika, dok je broj rezervacija vrlo malen ili gotovo nepostojeći.

Cilj kampanje važan je zato jer je upravo on jedan od faktora koji definiraju koliko ćemo široko izabirati ključne riječi. Ukoliko je glavni cilj rezervacija smještaja, potrebno je koristiti barem ključne riječi vezane uz hotel X, mjesto Y i otok Z. Ukoliko je cilj stvaranje svijesti o novom proizvodu (tzv. brand awareness) treba koristiti šire ključne riječi jer će broj pretraga po brand ključnim riječima biti malen ili gotovo nepostojeći (zato što korisnici nisu čuli za vaš proizvod/uslugu). U tom slučaju treba koristiti sve relevantne ključne riječi vezane uz branšu vašeg proizvoda.

Period trajanja kampanje važan je faktor budući da direktno utječe na količinu budžeta koju treba uložiti. Google AdWords Search kampanje rade na principu definiranja dnevnog budžeta. Kampanje zatim prikazuju oglase i prikupljaju klik-ove tako dugo dok se dnevni budžet ne realizira u potpunosti. Nakon toga, kampanje prestaju prikazivati oglase u tom danu te se isti nastavljaju prikazivati tek idući dan. Prema tome, veći broj dana za sobom povlači više klik-ova, a time i više budžeta.

Jednom kada smo u potpunosti definirali gore navedene čimbenike i sastavili popis ključnih riječi, u pomoć nam priskaču razni alati, kao što su Google Keyword Tool, Google Trends, Google Correlate, Google Consumer Barometer i sl.

Google Keyword Tool na osnovi našeg popisa ključnih riječi može nam prikazati prosječan broj pretraživanja po određenim ključnim riječima, ali i izvedbu tih ključnih riječi, odnosno procjenu broja klik-ova i cijenu samog klik-a (za svaku ključnu riječ posebno). Osim toga, Google Keyword Tool služi nam i za pronalazak novih ključnih riječi na temelju naših izraza, web-lokacije ili kategorije, što znači da je primjenjiv i u fazi sastavljanja popisa ključnih riječi. Podatke poput cijene klika i klikovnog postotka treba uzimati s dozom rezerve, jer Keyword Tool nije u stanju točno predvidjeti te parametre, budući da oni djelomično ovise o kvaliteti i postavkama same kampanje koju tek trebamo izraditi. Kvalitetna kampanja često bilježi viši klikovni postotak (CTR), što za sobom najčešće povlači nižu cijenu klika. U formiranju konkretnih budžeta po tržištima do velikog izražaja dolazi iskustvo menadžera kampanje, pogotovo ako je riječ o određenoj industriji/branši za koju ste već provodili kampanje.

Google Trends zanimljiv je alat koji vam može pokazati interes za određeni pojam kroz vrijeme. Primjer na slici ispod pokazuje grafikon iz Google Trendsa za pojam „Zadar“. Na grafikonu vidimo da od 2004.g. Zadar uglavnom bilježi porast popularnosti. Najveći interes zabilježen je svake godine u srpnju, a najniži u periodu od listopada do prosinca. Na grafikonu vidimo da je 2014.g., dosad, zabilježila najveći interes, dok je 2015.g. bila druga. S obzirom na činjenicu da je Zadar nedavno proglašen najboljom europskom destinacijom u 2016. godini od strane renomiranog belgijskog portala „European Best Destinations“, vrlo je izgledno da bi ova godina opet mogla zabilježiti rekordni interes i time nadmašiti 2014. godinu. Ispod grafikona možete vidjeti i interes po regijama, odnosno, koja je zemlja pokazala najveći interes, a pri dnu stranice i konkretne upite korisnika vezane uz taj pojam. Ovaj alat najkorisniji je za praćenje interesa vlastitog branda, a paralelno možete dodati i brand konkurencije te na istom grafikonu usporediti kako stojite u odnosu na njih.

Google Trends Graf - Google AdWords Search

Google Trends

Google Correlate traži pretraživačke uzorke koji odgovaraju stvarnim trendovima. To znači da navedeni alat za traženi pojam prikaže skupinu pojmova koji su u nekoj vrsti relacije sa traženim pojmom. Konkretno, on prikaže ključne riječi koje bilježe trend pretraživanja sličan izvornom pojmu. Često i sami možete uočiti određenu povezanost između nekih pojmova, ali u nekim slučajevima ne postoji nikakva konkretna povezanost tih ključnih riječi, već se oni samo podudaraju po statistici pretraživanja.

Google Consumer Barometer zanimljiv je alat koji nam pokazuje na koji način korisnici koriste Internet. Neke od informacija koje tu možete vidjeti su:

  • Postotak korisnika koji koriste internet za poslovne potrebe (segmentirano po državama)
  • Trendovi o učestalosti korištenja Internet-a
  • Trendovi o broju „ekrana“ koje korisnici koriste (smartphone, tablet, stolno računalo, laptop)
  • Mnoge druge trendove i statistike koje vam mogu pomoći da razumijete korisnike i njihove potrebe te sukladno tome postaviti što preciznije ciljanje vaše kampanje

Za projekciju konkretnog budžeta najviše nam pomaže Keyword Tool, budući da je to osnovna namjena tog alata, dok vam drugi alati mogu ukazati na neke informacije koje vam mogu pomoći pri provođenju kampanje. Primjerice, Google Trends nam omogućuje da budžet pravilno rasporedimo kroz godinu, odnosno da više budžeta rezerviramo za periode koji bilježe povećani opseg pretraživanja (sezonske kampanje).

Važno je naglasiti da je procjena budžeta za oglašavanje prvi korak prije izrade same AdWords kampanje, ali joj treba posvetiti veliku pažnju, jer o njoj na kraju često ovisi sama uspješnost kampanje. Ukoliko vam je ovaj članak bio zanimljiv te se i sami želite okušati u oglašavanju na Google tražilici, obratite nam se s povjerenjem!

 

Martin Novak

Povezane objave

Zanimljive i korisne informacije vezane uz oglašivačke trendove i kampanje

Google AdWords drafts & experiments

Google AdWords drafts & experiments

Razina složenosti članka: za početnike
| Martin Novak

Ukoliko se bavite online marketingom, sigurno ste dobro upoznati s važnostima testiranja. Testiranje vam pomaže da odredite najbolje solucije za pojedinačne metode marketinga. U okviru Google AdWordsa, to nam je omogućeno preko opcije „drafts & experiments“ (skice i eksperimenti u hrvatskom sučelju). ‘Ajmo prije svega ukratko objasniti što je to draft ili skica. Draft nam […]

AdWords Customer Match (CRM) – targetiranje po email listi

AdWords Customer Match (CRM) – targetiranje po email listi

Razina složenosti članka: za informirane
| Martin Novak

Što je AdWords CRM? AdWords customer match (CRM) omogućava vam ciljanje onih korisnika čije ste e-mail adrese prikupili. E-mail adrese se mogu prikupiti na više načina, a u najčešće spadaju: prijava na newsletter, registracija na stranici ili webshopu, obavljena transakcija, poslan upit i sl. Jednom kada prikupite dovoljno e-mail adresa, moguće ih je uploadati u […]

Google AdWords proširenje cijena

Google AdWords proširenje cijena (Price ekstenzija)

Razina složenosti članka: za početnike
| Nikola Slonja

Već smo pisali o proširenim Google AdWords oglasima. No ne treba miješati proširene AdWords oglase s proširenjima AdWords oglasa. Komplicirano? Nimalo. Dobro, možda malo jest… 🙂 Ali zato smo tu da pojasnimo. Ovom ćemo prilikom razjasniti što je proširenje cijena (price ekstenzija) u Google AdWords oglasima. Što je proširenje cijena u AdWords oglasima? Proširenje cijena […]

Prikaži više članaka