Modeli atribucije u Google Analyticsu – četvrti dio