O čemu ovisi CPC pri AdWords oglašavanju na pretraživačkoj (Search) mreži tražilice Google

O čemu ovisi cijena klika pri AdWords oglašavanju na pretraživačkoj (Search) mreži tražilice Google
| KG Media

Jedno od najčešćih pitanja koje nam klijenti postavljaju prije naloga za pokretanje Google AdWords pretraživačke kampanje jest koliku cijenu klika na svoje oglase mogu očekivati. Cijena klika ili CPC koju oglašivač plaća ovisi o nizu parametara, koji se mogu sažeti u dvije glavne varijable: kvaliteta (quality score) i ponuđena najviša cijena clicka (bid) koju smo spremni platiti za klik na oglas koji se prikazuje po odabranim ključnim riječima (keywords).

Ipak, potrebno je imati na umu i konkurenciju koja oglašava po toj ključnoj riječi, te predvidjeti koliko će intenzivna biti “borba” za najbolje pozicije na rezultatima pretrage. Ta “borba” također utječe na prosječnu cijenu klika koju uvjetuje Google.
 
Za potrebu analitičkog dijela ovog članka, odlučili smo uzeti podatke jednog od naših klijenata za period od zadnjih 6 godina i analizirati kako se kroz taj period kretala prosječna cijena klika. Prije nego se krenemo baviti analitikom, ukratko ćemo objasniti koju cijenu klika zapravo plaća oglašivač. Cijena klika je određena uz pomoć quality score-a i samog bid-a. Quality score je parametar kojeg Google AdWords sustav automatski izračunava na temelju nekoliko podataka među kojima su: CTR (Click Thru Rate => prosječni indeks relevantnosti kampanje) određene ključne riječi, “ocjena” kako je oglas koji se prikazuje po toj ključnoj riječi povezan sa samim upitom kojega je korisnik unio, pa sve do “kvalitete” web stranice na koju ga je oglas odveo. Na osnovu kombinacije svega toga, svaka ključna riječ dobiva svoj Quality score. Ali, da bi se odredilo na kojoj poziciji će se prikazati oglas, AdWords sustav gleda i koliki je bid postavljen za tu ključnu riječ. Bid predstavlja maksimalnu cijenu koju smo spremni platiti za klik na oglas, pri čemu valja napomenuti da je prava cijena klika koju na koncu plaćamo u pravilu niža od bid-a kojeg smo postavili.
AdWords sustav proučava kombinaciju našeg Qualitiy score-a i maksimalne cijene koju smo spremni platiti za klik, te na temelju toga donosi odluku o poziciji prikazivanja oglasa (ad rank). Može se reći da je cijena koju plaćamo za određenu poziciju prikazivanja  najmanja viša cijena od konkurenta koji se nalazi na jednoj poziciji ispod nas, ukoliko uspoređujemo dvije jednako kvalitetno optimizirane kampanje. Ukoliko konkurent čiji je oglas pozicioniran ispod našega plaća 1.00€ po kliku, onda ćemo mi plaćati 1.01€ da bismo održali poziciju iznad njega. Iako bi se na osnovu do sada napisanog moglo zaključiti da je odgovor na pitanje postavljeno u naslovu ovog posta mogao biti lagan, to ipak nije tako. Naime, ukoliko imamo klijenta koji se oglašava po određenim ključnim riječima kod kojih postoji velika konkurencija, trebamo uzeti u obzir i “borbu” sa tom konkurencijom.
Zbog toga smo izvukli podatke o prosječnoj cijeni klika za jednog KG Medijinog klijenta iz segmenta turizma. Prosječna cijena klika je uzeta za nekoliko ključnih riječi koje su donosile konverzije i koje predstavljaju neke od najvažnijih i najrelevantnijih ključnih riječi za ovog klijenta. Podaci koji se vide u tablici predstavljaju skupnu prosječnu cijenu za te ključne riječi  na tržištu Austrije od 2006 godine.
CPC
Izvor: Google Adwords sustav
Iz slike je evidentno da prosječna cijena klika tijekom vremena raste. Radi se o vrlo “popularnim” riječima za koje je konkurencija svake godine sve veća i jača, te se rast prosječne cijene klika mogao pretpostaviti i po tom kriteriju.
Obzirom da se radi o ključnim riječima koje donose konverzije, naš je posao osigurati prikazivanje oglasa na pozicijama koje donose najviše povrata investicije klijentu. Zbog toga, KG Media konstantno vrši optimizaciju AdWords kampanja za svoje klijente. Čak i ovi koraci ponekad nisu dovoljni, već je potrebno postepeno dizati i same bid-ove kako bismo zadržali najbolje pozicije – a istovremeno ne preplatili prosječnu cijenu klika. Upravo zbog toga se svake godine uočava lagano povećanje prosječne cijene klika u odnosu na prijašnju godinu. Čak i sam Google navodi da je godišnji rast prosječne cijene klika otprilike 10%-15%.
Naš stalni cilj je da konstantnim optimiziranjem i praćenjem bid-ova generiramo najveći mogući povrat investicije KG Medijinim klijentima. Kod nekih klijenata uspijevamo optimizacijom održati cijene klika kao i u ranijim razdobljima oglašavanja, no oglašivači moraju biti svjesni da i njihova konkurencija pokušava postići što bolje pozicije, ulažući sve više sredstava u ostvarenje tog cilja.  Uz činjenicu o isplativosti ulaganja u oglašavanje na Internetu, ovdje navedeni argumenti također predstavljaju jedan od razloga zašto je potrebno povećavati ulaganje u ovaj promidžbeni kanal.
KG Media

Povezane objave

Zanimljive i korisne informacije vezane uz oglašivačke trendove i kampanje

AdWords Customer Match (CRM) – targetiranje po email listi

AdWords Customer Match (CRM) – targetiranje po email listi

Razina složenosti članka: za informirane
| Martin Novak

Što je AdWords CRM? AdWords customer match (CRM) omogućava vam ciljanje onih korisnika čije ste e-mail adrese prikupili. E-mail adrese se mogu prikupiti na više načina, a u najčešće spadaju: prijava na newsletter, registracija na stranici ili webshopu, obavljena transakcija, poslan upit i sl. Jednom kada prikupite dovoljno e-mail adresa, moguće ih je uploadati u […]

Subliminalno oglašavanje

Razina složenosti članka: za početnike
| Marko Gogić

12. rujna 1957. istraživač James Vicary napravio je eksperiment u kojem je sazvao pres konferenciju i javno objavio da subliminalno oglašavanje djeluje. Naveo je kako je u jednom od filmova u nekoliko navrata postavio slogane „Drink Coca-Cola“ i „Eat popcorn“ u trajanju od nekoliko stotinki, prebrzo da bi ljudski um to efektivno percipirao. Tvrdio je […]

Pametne kampanje - Naslovna

Pametne kampanje za prikazivačku mrežu Smart display kampanje

Razina složenosti članka: za informirane
| KG Media

Google je prije nekoliko tjedana lansirao novi tip kampanje – pametne kampanje za prikazivačku mrežu (eng. smart display campaigns) koje su još uvijek u BETA fazi i dostupne samo na nekim AdWords računima. Testiranje noviteta važno je od samog početka, stoga smo za klijenta iz turističke branše pokrenuli smart kampanju čiji rezultati će biti prikazani […]

Prikaži više članaka