LinkedIn: problematika s nepostojećim članovima tima