HR | EN
  • the fresh breeze to your business

KG Media
Vaš partner za međunarodno oglašavanje

Naš Tim


radi u dinamičnom okruženju u Austriji i Hrvatskoj koji omogućava kvalitetno i efektivno provođenje kampanja po razumnim cijenama.

Naši klijenti


Platforme za koje pružamo usluge i članstva:


Google partners logo
GACP logo
Bing partners logo
Yandex logo
IAB logo
Unbounce logo

Posljednji blogovi


Zanimljive i korisne informacije vezane uz oglašivačke trendove i kampanje

Prošireni Google oglasi (Google expanded text ads)

Prošireni Google oglasi (Google expanded text ads)

Kao što smo najavili u jednoj od naših ranijih objava, Google je napokon uveo mogućnost izrade proširenih oglasa, odnosno expanded text ads ili skraćeno ETA. Novi oglasi uvedeni su krajem srpnja i predstavljaju najveću izmjenu tekstualnih oglasa od začetka AdWordsa prije 15 godina. ETA oglasi optimizirani su za prikazivanje na svim vrstama uređaja i različitim veličinama zaslona (desktop, tabletni i mobilni uređaji). Razlika između standardnih AdWords oglasa i ETA oglasa: Duži naslov oglasa – umjesto jednog naslova od 25 znakova, sada su na raspolaganju dva naslova od po 30 znakova, što daje ukupno 60 znakova. Duža linija opisa – umjesto 2 opisne linije od po 35 znakova, sada je na raspolaganju jedna opisna linija od ukupno 80 znakova. Duži display URL – standardni oglasi na raspolaganju imaju 35 znakova, što uključuje URL domenu i eventualnu putanju na toj domeni ukoliko ima dovoljno mjesta za nju. Novi oglasi automatski vade domenu iz konačnog URL-a, te daju mogućnost modifikacije putanje URL-a s dodatnih 30 znakova (2 putanje po 15 znakova). Prema tome, novi oglasi obuhvaćaju 45 znakova više, što znači da imamo skoro 50% više znakova za formiranje oglasa (ne računajući i dodatne mogućnosti za optimizaciju URL putanje). Višak znakova u oglasima nam omogućuje da korisnicima prenesemo kvalitetniju i precizniju poruku, odnosno da lakše formiramo sadržaj ponude. Google navodi da su njihova testiranja novih oglasa pokazala porast CTR-a do 20%. Dolazak ETA oglasa znači i da stari oglasi uskoro postaju stvar prošlosti.  Trenutno AdWords sučelje omogućuje izradu oba formata oglasa, ali će od 26.10.2016. biti moguće izrađivati i modificirati samo ETA oglase. Unatoč tome, stari oglasi će se nastaviti posluživati uz nove ETA oglase i nakon 26.10.2016., te još nije poznato kada će oni biti u potpunosti uklonjeni. Očito je da Google oglašivačima želi dati više vremena za tranziciju svih računa na novi format oglasa. Svakako je preporučljivo da se taj tranzicijski period iskoristi za testiranje izvedbe oba formata oglasa. Jednom kada uočite da vaši ETA oglasi imaju bolju izvedbu od starih oglasa, možete ih pauzirati. U tom je periodu preporučljivo postaviti ravnomjerno rotiranje oglasa, jer će AdWords u suprotnom nastaviti forsirati već postojeće oglase s dobrom izvedbom. Detaljnije o ETA oglasima pročitajte ovdje. U nastavku navodimo i nekoliko savjeta za izvlačenje maksimuma iz ETA oglasa: Ponovno osmislite poruku vaših oglasa. Nemojte ići linijom manjeg otpora jednostavnim dodavanjem dodatnog naslova postojećim oglasima. Uzmite u obzir cijelu poruku koju želite prezentirati i pri tome pokušajte pametno iskoristiti sva polja oglasa. Maksimalno iskoristiti broj znakova u oglasima. 2 naslova od 30 znakova povećavaju ukupni „klikabilni“ dio vašeg oglasa. Nemojte zanemariti ni dodatnih 10 znakova opisnog polja – sjetite se samo koliko ste puta morali kratiti vaš oglas zbog samo jednog znaka. Prilagodite naslove ključnim riječima vaše grupe oglasa. Usmjerite pažnju na optimizaciju naslova vašeg oglasa. Korisnici prilikom pregledavanja stranice sa pretraživanja često čitaju samo naslove, kako bi što prije pronašli ono što ih zanima. Ukoliko im sa tim naslovima ne uspijete privući pozornost, vaša savršena poruka u opisnoj liniji vjerojatno neće biti ni pročitana. Koristite proširenja oglasa. Nemojte zaboraviti dodati proširenja koja će dodatno obogatiti i povećati vaš oglas, a osim toga mogu poboljšati i sam rang vašeg oglasa. Ukoliko već imate proširenja, provjerite komuniciraju li ta proširenja ispravno, odnosno jesu li kompatibilna s novom porukom vašeg oglasa (izbjegavajte dupliciranje poruke oglasa s porukom iz proširenja). Iskoristite izborna polja za precizno definiranje URL putanje. Na taj način oglasu dajete dodatni kontekst i omogućujete korisnicima da razumiju kamo ih klik na oglas vodi. Iskoristite vrijednost starih oglasa. Ukoliko primijetite da vaši stari oglasi i dalje bilježe bolju izvedbu, pokušajte vaše nove oglase izraditi širenjem postojećih uspješnih oglasa (vjerojatno ste i do njih došli kroz nekoliko iteracija testiranja). Testirajte, testirajte i testirajte! Kad vaši ETA oglasi nadmaše stare oglase, još uvijek možete postići bolju izvedbu vaših oglasa testiranjem novih poruka. Osim proširenih oglasa, AdWords je uveo i mogućnosti licitacije po vrsti uređaja (desktop, tabletni i mobilni uređaji) za razliku od prijašnje verzije u kojoj nije bilo moguće razdvojiti licitacije mobilnih od licitacija tabletnih uređaja. Osim toga prilagodba samih licitacija omogućuje nam izradu kampanja koje ciljaju samo određenu vrstu uređaja.  Osim tekstualnih oglasa, predstavljeni su i responzivni oglasi za Google prikazivačku mrežu (GDN) ali o njima ćemo više pisati nekom drugom prilikom.

Pročitajte više

Web analytics model mjerenja i kreiranje korisnih izvještaja

Web analytics model mjerenja i kreiranje korisnih izvještaja

Analiza prometa na web stranicama, ponašanje korisnika na web stranici te rezultati koji su postignuti na istoj, osnova je za kvalitetno, pravilno i pravovremeno donošenje odluka svakog vlasnika web stranice. Budući da sve veći broj naših klijenata želi donositi odluke na temelju naprednijih analiza, ono što je još uvijek prisutno i ono što muči veliki dio naših klijenata je određivanje modela prema kojem će se izrađivati analize i izvještaji koji su jednostavni za interpretaciju. Važno je napomenuti da je to prilično kompleksan proces, ali ako se provodi prema primjerima dobre prakse, rezultati, kvalitetna analiza i pravilno donošenje odluka neće izostati. Kako bi što bolje objasnio način na koji se može izraditi kvalitetan model mjerenja, iskoristiti ću svoj primjer analize web stranice pomoću modela poznatog analitičara Avinash Kaushika, a koji sam izrađivao za potrebe završnog rada Web Analytics Master certifikata. Model analize koji se u originalu naziva Web Analytics Measurment Model osmislio je Avinash koji mi je s John Marshallom bio mentor i koji me je uveo u otkrivanje “trikova” kvalitetnog analiziranja web stranica. Neki od alata koje sam koristio kod analize bili su Google Analytics, MOZ, SEMrush, Compete, Iperceptions, WebTrends, FeedBurner, SimilarWeb, Google Keyword Planner, Quaraloo i drugi... Ove alate navodim kako bi ukazao na potrebu analize kvalitativnih i kvantitavnih podataka koji se prikupljaju na samoj web stranici i s web stranica konkurencije, jer je za kvalitetnu analizu potrebno puno više podataka od onih koji se nalaze u Google Analyticsu, alat koji većina naših klijenata isključivo koristi. Izrada web analytics modela mjerenja Prvi korak je izrada modela koji u sebi sadrži tri najosnovnija elementa: akviziciju, ponašanje i rezultate. Na donjoj slici možete vidjeti moj model izrađen za potrebe analize Avinash-ove web stranice/bloga. Primjetiti ćete da se izrađeni model dijeli na 3 djela: akviziciju, ponašanje i rezultate. Unutar svakog od njih potrebno je definirati poslovni cilj, cilj same web stranice, ključne pokazatelje performansi (KPI), cilj koji se temelji na konkretnim brojkama ili postocima, te segmenti pomoću kojih se izrađuje analiza. Izrada ovog modela prvi je korak i baza daljnje analize te je kao takav najkompleksniji za izradu. Pravilo je da bi trebalo izraditi maksimalno 6 glavnih elemenata (po dva za svaki dio) u tablici kako ne bi bilo više od 6 ključnih pokazatelja performansi (KPI). Bilo bi odlično da je u prikupljanju podataka za izradu modela angažirano što više osoba uključenih u taj dio marketinga (i računovodstvo:) sve do direktora. Na temelju ovog modela izrađuju se strateški i taktički izvještaji koji slijede u nastavku.  Kreiranje strateških izvještaja Strateški izvještaj treba sadržavati sve podatke koje smo definirali u prijašnjem modelu na jednom mjestu. On je osobito pogodan za menadžere i direktore koji donose odluke i koji se nemaju vremena baviti specifičnim elementima analize. U nastavku možete vidjeti strateški izvještaj izrađen na detaljnoj analizi koju sam provodio za taktičke izvještaje i kao takvog sam ga morao izraditi posljednjeg. Strateški izvještaj trebalo bi izraditi što jednostavnije i “čitljivije” - pomoću jednostavnih grafova, preporuka za poboljšanja, te zaključka kako će se određene promjene odraziti na rezultate web stranice i poslovanja. Kreiranje taktičkih izvještaja U nastavku slijede neki od taktičkih izvještaja koje sam izradio prema web analytics modelu mjerenja i koji zasebno prikazuju svaki od pojedinih elemenata iz prve slike. Svaki ima definirani KPI, u sebi sadržava grafikone koji prikazuju određene podatke na temelju segmenata, ciljeve koji se trebaju postići, glavne trendove i uvide, te preporuke za poboljšanja i rezultate web stranice koji će se postići nakon provedenih preporuka. Cilj ovih izvještaja je jednostavna interpretacija analize temeljene na Web analytics modelu mjerenja. Naravno u pozadini postoji puno posla i dodatnih analiza koje nisu ni navedene, a dijelom doprinose do određenih zaključaka. Akvizicija - KPI: povećanje posjeta na web stranicu Akvizicija - KPI: udio u pretraživanju Korisničko ponašanje - KPI: evaluacija korisnika koji su proveli više od 5 minuta na stranici Rezultat - KPI: ekonomska vrijednost web stranice Rezultat - KPI: broj pretplatnika na RSS Feed Analiza i praćenje rezultata pomoću ovakvog modela analize i izvještaja uvelike olakšava donošenje odluka i služi kao fokus za definirane elemente. U ovom članku nisam ulazio u zasebne analize svakog definiranog elementa i aktivnosti koje sam analizirao ali smatram da se ipak može dobiti dojam kako bi to trebalo izgledati. Klijenti za koje provodimo ovakav način analiziranja i izvještavanja su više nego zadovoljni tako da se i u praksi ovaj model pokazao vrlo uspješnim. Svakako nam se javite za dodatna pojašnjenja ili ako želite da izradimo za vas ovakve modele, analize i izvještaje. Uživajte u analizi! :) Izvor slike na naslovnici: Background photograph designed by Jcomp - Freepik.com

Pročitajte više

GSP oglasi (Gmail Sponsored Promotions)

GSP oglasi (Gmail Sponsored Promotions)

GSP (Gmail Sponsored Promotions), odnosno Gmail oglasi dodatni su način oglašavanja kroz AdWords platformu koji omogućuju ciljanje korisnika s Gmail adresama. Gmail mjesečno ima oko 1 milijardu aktivnih korisnika. Dakle, 1 od 7 osoba u svijetu koristi Gmail. Naučite o prednostima oglašavanja na Gmail platformi, te promovirajte svoje usluge i proizvode postojećim i potencijalnim korisnicima koji je koriste.   Gdje se izrađuju Gmail oglasi? AdWords sučelje u svojoj galeriji oglasa daje mogućnost jednostavne izrade Gmail oglasa. Oglasi se mogu zasebno kreirati izvan AdWordsa te se prenesu u sučelje.   Gdje se prikazuju Gmail oglasi? U kartici promocije na Gmail platformi. Prvenstveno se pojavljuju u collapsed (smanjenom) obliku.   Kakva je cijena kod oglašavanja Gmail oglasima? Cijena oglasa funkcionira kao i kod ostalih AdWords oglasa na prikazivačkoj mreži. Plaćate samo kada korisnik klikne na collapsed oblik Gmail oglasa u kartici promocije unutar Gmail platforme. Nakon što je korisnik kliknuo na collapsed oglas pojavljuje se expanded (prošireni) oblik oglasa. Nakon što se oglas proširi, svi klikovi na expanded varijantu oglasa su besplatni. Klik na Gmail oglas funkcionira po principu CPC licitiranja.    Kakvi oblici Gmail oglasa postoje? Prvotni oblik je tzv. collapsed oglas (Slika 1) koji daje informacije o nazivu oglašivača, predmetu oglašavanja (usluga, proizvod) i njihov kratki opis.   Slika 1. Primjer collapsed Gmail oglasa   Nakon što korisnik klikne na oglas, pojavljuje se expanded oblik (Slika 2) = prošireni format oglasa u obliku e-mail poruke. Može sadržavati više tekstualnih i slikovnih informacija o oglašavanom predmetu ili usluzi. Takav oblik oglasa korisnika dovodi u interakcijsku poziciju, a više o tome pročitajte u sljedećem poglavlju.   Slika 2. Expanded oblik Gmail oglasa     Koje mogućnosti imaju korisnici s Gmail oglasima? Nakon što je korisnik kliknuo na oglas pružaju mu se tri mogućnosti. Prva je sačuvati oglas u primarnoj kartici Gmail platforme (inbox). Mogu kliknuti na gumb Spremi u inbox ili kliknuti na ikonicu zvjezdice u gornjem desnom kutu expanded oglasa. Druga opcija je mogućnost prosljeđivanja expanded oglasa prijateljima u obliku e-mail poruke. Treća opcija je ona koju oglašivač želi izbjeći – odbacivanje oglasa.   Kako bi Gmail oglas trebao izgledati? Kako bi ga korisnici prije svega uočili, a zatim i sačuvali ili proslijedili prijateljima, važno je da oglas reflektira uslugu ili proizvod koji se oglašavaju. Posebni utjecaj imaju boje u oglasu, call-to-action gumb kojeg koristimo kako bi korisnike motivirali na određenu radnju, naslov i kratki opis oglasa kojeg korisnici vide i bez klika na sam oglas. Preporuka je da oglas sadrži određene popuste ili posebne ponude, te snažan poziv na radnju (eng. call-to-action). Ovisno o predmetu oglašavanja, AdWords u galeriji oglasa nudi nekoliko predložaka za izradu Gmail oglasa (Slika 3). Predložak za sliku oglašava jedan predmet koristeći samo sliku u expanded oglasu Predložak za jednu promociju sadrži tekstualne informacije o oglašavanom predmetu, zajedno sa slikom i call-to-action gumbom na koju korisnik može kliknuti što ga dovodi do odredišne stranice koju oglašivač želi promovirati (npr. web stranica određenog proizvoda ili usluge, ili YouTube kanal) Predložak za više proizvoda sličan je predlošku za jednu promociju, samo što nema tekstualne informacije, ali ima opciju oglašavanja više proizvoda ili usluga unutar jednog Gmail oglasa. Ovakav predložak koristan je za oglašivače koji u svojoj ponudi imaju više asortimana proizvoda. Predložak za katalog korisnicima daje najviše informacija. Sadrži slike više proizvoda ili usluga, tekstualne informacije i call-to-action gumb. Prijenos prilagođenog HTML-a u Gmailu omogućuje izradu oglasa izvan AdWords galerije oglasa, te njegov jednostavni prijenos (u HTML obliku) u AdWords sučelje.   Slika 3. AdWords predlošci za izradu Gmail oglasa   Gmail oglasi na mobilnim uređajima Gmail oglasi se različito prikazuju na računalima i na mobilnim uređajima. Kada se Gmail oglasi kreiraju u AdWords sučelju ili se u finalnoj verziji prenesu u sučelje, AdWords ih optimizira na način da ih prilagodi formatu uređaja na kojem se prikazuju.   Mjerenje rezultata Gmail oglasa Osim već navedenih akcija koje korisnik može napraviti kada mu se prikaže Gmail oglas, postoje još 3 interakcije s oglasom koje su besplatne i mjerljive. Slanje ispunjenog obrasca mjeri broj ispunjenih obrazaca koji su uključeni u Gmail oglasu. Pregled video prikaza mjeri broj pregledanih videa u Gmail oglasu. Klik na poziv mjeri koliko puta su korisnici kliknuli na oglas u cilju telefonskog poziva prema oglašivaču.   Ukoliko se želite oglašavati na Gmail-u i dohvatiti korisnike koji ga koriste, slobodno nam se javite :)   Izvor - http://www.theverge.com/2016/2/1/10889492/gmail-1-billion-google-alphabet Slika 1. & 2.: http://www.ppchero.com/your-guide-to-setting-up-gmail-ads/

Pročitajte više

Modeli atribucije u Google Analyticsu – četvrti dio

Modeli atribucije u Google Analyticsu – četvrti dio

U prošlom nastavku smo završili sa pojašnjavanjem „tvornički“ pripremljenih modela atribucije u Google Analyticsu. U ovom ćemo nastavku pisati o prilagođenom/personaliziranom modelu atribucije. Personalizirani model atribucije (Ponovimo: nemojte se baviti ovim modelom, dok niste uložili nekoliko tjedana u eksperimentiranje sa modelom gubitka vremenske  vrijednosti). Personalizirani model atribucije  doista može biti moćan alat. Sjajno je da Google nije ograničio ovaj model samo na Google Analytics Premium (plaćena verzija Analyticsa). Unutar personaliziranog modela atribucije, možete koristiti linearni model, model prvog ili zadnjeg klika, model gubitka vremenske vrijednosti, ili, pak, model atribucije na temelju položaja, kao svojevrsnu polaznu točku. Potom možete unositi postavke koje Vi smatrate važnim za vaše poslovanje, kako biste izradili vlastiti model atribucije. Autor članka, vrhunski stručnjak Avinash Kaushik, za personalizirani model atribucije kaže: „Provodim puno vremena sa menažderima i marketingašima, usvajajući podatke o njihovom postojećem medija miksu i marketinškoj potrošnji. Tek kad usvojim ove informacije, mogu izraditi personalizirani model atribucije za njih. Neka od pitanja koja postavljam ovim poslovnim ljudima: Kakav tip korisničkog ponašanja vrednujete? Koji je za vas optimalan vremenski okvir konverzije? Kako povijesno izgleda ponašanje ponovljenog kupca? Da li ste definirali neke mikro konverzije sa novčanom vrijednošću? Da li pratite izvanmrežne konverzije u Universal Analyticsu? I tako dalje, i tako dalje. Odgovori na ova pitanja kreiraju važan kontekst u donošenju odluka na temelju kojih će biti izrađen personalizirani model atribucije. Iz mojeg dosadašnjeg iskustva, s vama ću podijeliti personalizirani model koji je često koristio kao polazna točka za veliki broj tvrtki: U padajućem izborniku u alatu za usporedbu modela odaberite „Izradi novi prilagođeni model“. korak: definirajte osnovni model Ja obično započinjem sa modelom atribucije na temelju položaja. Potom, odredite postotak konverzijske zasluge na osnovu položaja. Evo što ja koristim za tu namjenu:       Ukoliko ste pažljivo čitali dosadašnje nastavke ove teme, iznad navedena podjela zasluge vam ne bi trebala biti iznenađujuća. Zadnja interakcija prije konverzije zaslužuje veliki udio u zasluzi. Srednje interakcije su važne za dovođenje ljudi do zadnje interakcije pred konverziju, stoga i dobivaju značajnu zaslugu. Prva interakcija zaslužuje nešto zasluge za konverziju, ali ni približno koliko srednje interakcije i zadnja interakcija. Iz očitih razloga. korak: Odaberite vremenski okvir retrospektivnog pregleda Određujem optimalni vremenski period za analizu kampanja/interakcija/dodirnih točaka preko medija za podjelu zasluge za konverzije kroz vrijeme, koristeći izvješće o Vremenskom odmaku iz Višekanalnih tokova. Moje pravilo za odabir vremenskog okvira retrospektivnog pogleda je „blizu gornje granice broja dana do konverzije, minus statistički podatci s različitim vrijednostima od drugih u uzorku, plus malo više“.     U ovom konkretnom slučaju, radilo se o B2B klijentu i dugom ciklusu konverzije koji je trajao nekih 65 dana, zanemarujući neuobičajene podatke. Stoga sam odabrao 75, ponešto konzervativniji broj. U ovom koraku, analizirajte vlastiti vremenski odmak. Pritom ne morate analizirati svaku zasebnu kampanju. Sljedeća dva koraka su od presudne važnosti. I zaista su cool. Još važnije, pomažu nam da se riješimo nekih neoptimalnih odluka iz prva dva koraka. Pazi dobro: korak: Odaberite korekciju bonusa na temelju interakcije korisnika Ovdje ćemo primijeniti vrlo praktično pravilo kako bismo prilagodili zaslugu za našu kampanju, utemeljenu na ponašanju korisnika koji je došao na naše stranice. Ovo je posebice važno za interakcije koje prethode posljednjem kliku pred konverziju.     Vrijeme na web lokaciji može biti varljiva kalkulacija. U cijelom Analyticsu, osim ukoliko koristite prilagođeni kod, Vrijeme na web lokaciji se ne računa kod napuštanja stranice (Bounce) ili kod zadnje stranice koja je bila posjećena tijekom jedne sesije. Iz tog razloga, preferiram koristiti broj posjećenih stranica kao posrednik u angažmanu na webu. U ovom koraku, Analyticsu dajemo nalog da pridoda veću zaslugu onim kampanjama koje su polučile veći angažman korisnika na našim web stranicama. Primjerice: ukoliko korisnik oglasa iz kampanje X posjeti 5 stranica tijekom njegovog boravka na mojim stranicama o automobilima, a korisnik oglasa iz kampanje Y napusti moje web odredište odmah po posjeti prvoj stranici, kampanja X će dobiti veću zaslugu. korak: Primijenite personalizirana pravila dodjele zasluga Ostavili smo možda i najslađi dio za kraj. Odabrat ćemo neka prilagođena pravila koja se sva mogu primijeniti na našeg „testnog klijenta“ (vidi 5 pitanja za menadžment iznad u ovom članku). Ovdje možete primijeniti bilo koje prilagođeno pravilo koje želite. Primjerice, ako je to Vaš cilj, možete dati nalog „za sve posjete koje su Bounceale i do kojih je došlo preko display kampanje, dodaj kampanji 2x zaslugu“. Naravno, ovo ne biste napravili, ali – možete ako želite. Možete napraviti i obrnuto: „Svakoj kampanji koja je generirala Bounceve, dodijeli 0x zaslugu drugih interakcija iz puteva konverzija.“ Možemo, za prvi korak, odrediti jednostavnije pravilo za Google Analytics: Vrednuj moje kampanje na osnovu interakcije koju generiraju. Primjerice, ukoliko se dogodi samo impresija (oglas bude prikazan), želimo to vrednovati puno niže od situacije kada korisnik klikne na taj oglas. Kako bismo postavili prilagođeni model na ovaj način, najprije unutar prvog padajućeg izbornika (uz „Dodijeli“) odaberite „Vrsta interakcije“. Potom odaberite „klik“ iz padajućeg izbornika pokraj „Točno podudaranje“.     Za kraj, želio bih definirati da oglasi, koji generiraju klikove budu dodatno „nagrađeni“ i – u ovom slučaju – dobiju 1.4 puta veću zaslugu u usporedbi s ostalim kampanjama u putevima konverzija (odnosno, u usporedbi s oglasima koji generiraju samo impresije). Zašto 1.4? Nakon izvjesnog eksperimentiranja, došli smo do zaključka da je to optimalna vrijednost za vrstu poslovanja kojom se „eksperimentalna tvrtka“ bavi. Nema druge: morate eksperimentirati. To je bio zadnji korak u ovoj našoj seriji članaka. Postoji još ideja i mogućnosti za „igranje“ u ovom zadnjem koraku: davanje više ili manje zasluge/kredita općenitijim ili manje općenitim ključnim riječima. Ili davanje društvenim mrežama ili direktnim posjetama više ili manje zasluge. Ovdje doista možete raditi što želite, samo ne zaboravite uključiti zdrav razum i logiku. Evo i potpunog prikaza modela kojega smo ovdje oblikovali:     Tu je sve što vam treba, u ova jednostavna 4 koraka, malo razumijevanja vašeg poslovanja i prstohvat zdravog razuma. :) Trebalo bi vam biti potpuno jasno da je ovo modeliranje utemeljeno na specifičnosti klijentovog poslovanja, mojeg iskustva i poslovnih prioriteta. I premda postoji dobra šansa da će vam ovaj prilagođeni model biti odlična polazna točka, on ne mora biti optimalan za VAŠ posao. Ovdje je presudno konstruktivno i argumentirano razmišljanje i razlozi za odabir određenog rješenja. Potom, jednostavno primijenite isti nivo kritičkog rasuđivanja prilikom izrade modela za vaše poslovanje. Analiza višekanalnih modela atribucije Nakon što ste proučili i isprobali sve raspoložive modele atribucije, predlažemo da zaboravite na korištenje modela zadnjeg klika. On ionako predstavlja samo teret za kvalitetnu analizu. Ukoliko se želite baviti komparativnom analizom, predlažemo da odaberete  model gubitka vremenske vrijednosti kao prvi model, dok za drugi model možete odabrati Naš prilagođeni model (ili vaš vlastiti prilagođeni model). Pregled usporedbe modela će izgledati otprilike ovako:     Usredotočite se na posljednji stupac zdesna: % promjene u konverzijama. Iskoristite smjernice koje dobivate ovakvim usporedbama (pozitivni ili negativni pomak u odnosu na referentni model – u ovom slučaju model Gubitka vremenske vrijednosti) kako biste mogli izraditi prijedlog drugačije distribucije sredstava za svaki marketinški kanal. Usporedbom dva modela, možete lako uvidjeti gdje je vaš prošli model/smjer bio pogrešan. Pokušajte podesiti marketinški budžet sukladno tome, za veći uspjeh. Usporedbe radi, u analizi na slici iznad, Prikazivačka mreža ima osjetno slabije performanse u odnosu na kako bismo ih inače vrednovali, bez ovakve analize. Za optimalni rezultat za vašu tvrtku, slijedite ovaj trostupanjski proces: Izradite hipotezu utemeljenu na analizi iznad, sa svrhom što kvalitetnije alokacije budžeta po marketinškim kanalima; Testirajte tu hipotezu koristeći postotke budžeta i mjerenje rezultata; Vremenom budite manje u krivu. :)   Zaključak: Pet brzinskih savjeta i provjera Za kraj, evo nekoliko uvida u rješavanje osnovnih modela višekanalne atribucije (za detalje o njima, pročitajte prvi dio našeg serijala o ovoj temi). Nadamo se da će vam ovi savjeti pomoći da sami krenete u ovaj napredni i kompleksni posao: #1 Kako bi model višekanalne atribucije mogao funkcionirati, dodijelite tag-ove s parametrima praćenja kampanje svim vašim marketinškim kampanjama (Organsko pretraživanje, Društvena mreža, E-pošta, Prikazivačka mreža, drugo), Tagirajte svoje kampanje na tražilici Bing. Tagirajte svoje email kampanje. Kampanje na društvenim mrežama. #2 Napravite analizu istovjetnu ovoj analizi iznad, na način da je utemeljena na CPA (Trošak po akviziciji) radije nego samo na konverzijama. Drugim riječima: realno vam se može događati da bilježite veliki broj konverzija, no trošak po akviziciji može biti katastrofalan po vas. Kao što možete vidjeti u prethodnoj analizi, ovdje je unesen CPA samo za dva online kanala (Plaćeno pretraživanje i Prikazivačka mreža). Za ostale kanale, trebamo u svoj Analytics korisnički račun uvesti podatke o troškovima (čak i za Organsko pretraživanje). #3 Ne trebate provoditi analizu atribucije za sve konverzije kumulativno. Pri vrhu alata za usporedbu modela, kliknite na padajući izbornik na ikoni s pojmom „Sve“ ispod pojma „Konverzija:“ (vidi sliku ispod). Potom odaberite bilo koji tip konverzije kojeg smatrate važnim za svoju analizu. Možete, primjerice, provoditi kvalitetno modeliranje atribucije samo u cilju optimizacije kampanja prema transakcijama u E-trgovini. Ili možete to činiti za prijave u newsletter ili download cjenika, ili za bilo koju drugu akciju koju smatrate važnom da je korisnici vaše web stranice izvrše.     #4 Zapamtite da se sve što smo naveli u ovom serijalu o modelima atribucije odnosi isključivo na MCA-ADC (Multi Channel Attribution, Across Digital Channels), odnosno, model koji proučava dodjeljivanje zasluge pojedinim (i svim) digitalnim kanalima. Postoje još dva, čak i kompleksnija, scenarija analize atribucije: MCA-O2S i MCA-AMS. O njima ćemo nekom drugom prilikom. #5 Za početak, analizirajte u cilju optimizacije vašeg online medija miksa. Potom, krenite s optimizacijom vašeg offline i online medija miksa. Nemojte se obeshrabriti silnom kompleksnošću ove problematike. Idite korak po korak. Najprije standardni model gubitka vremenske vrijednosti. Potom vaš prilagođeni model atribucije. Potom eksperimentiranje. A potom (eventualno) ostali scenariji analize atribucije. Sa svakim korakom kojeg učinite u ovom procesu, vaša će tvrtka biti pametnija. Manje pogrešna statistika iz dana u dan. :) Ukoliko budete imali ikakvih pitanja ili komentara na ovu temu, slobodno ostavite komentar, a mi ćemo odgovoriti ASAP. :) Sretno s atribucijskim modeliranjem i uživajte u čarima naprednih funkcija Google Analyticsa!

Pročitajte više

Modeli atribucije u Google Analyticsu – treći dio

Modeli atribucije u Google Analyticsu – treći dio

Dobrodošli u treći dio serijala o modelima atribucije u Google Analyticsu. Ukoliko ste propustili prvi i drugi dio, ništa zato – kliknite na linkove i krenite s edukacijom. :) Zasucimo odmah rukave, i na nastavak materije:   6. Model gubitka vremenske vrijednosti   Ohoho!! Mnogo bolje!!! Bazna premisa modela gubitka vremenske vrijednosti jest: Korak u interakciji s vašim webom najbliži konverziji dobiva najveću zaslugu za generiranu konverziju. Svaki od koraka prije njega, dobiva nešto manje zasluge, na osnovi jednostavnog pametnog algoritma. Trebate samo malo mućnuti glavom kako biste shvatili da ovaj model prolazi test svake dubioze o smislenosti. Zdrava logika. Moglo bi se raspravljati o količini zasluge za konverzijom koju dobijaju zadnjih par karika u lancu do konverzije, a koliko dobijaju ostali. Međutim, gledajući iz makro perspektive, zaista ima smisla ustvrditi da - što je dalje u povijesti medijski „touch point“ s vašim webom (Društvena mreža i Izravno u grafici iz našeg primjera s početka drugog dijela ovog serijala), to manju zaslugu zaslužuju.  Naposlijetku, ako su te posjete bile od velike važnosti – zašto nisu konvertirale?     Jedna od sjajnih stvari oko ovog modela je mogućnost prilagodbe pola trajanja vremenskog gubitka i unijeti svoje osjećaje u proces atribucije. Obratite pozornost na pojam „osjećaje“. :) Ukoliko planirate provoditi atribucijsko modeliranje, model gubitka vremenske vrijednosti je odlično rješenje. Najvažnije:  prolazi test zdrave logike. Odite u Alat za usporedbu modela, među zadanim modelima odaberite Gubitak vremenske vrijednosti i dajte mašti na volju. Dodatni savjet:  Podesite  broj dana prije konverzije u alatu baziranom na Vremenskom odmaku, unutar Višekanalnih tokova.   7. Model atribucije na temelju položaja   Za neke stvari, model atribucije na temelju položaja je zaista cool. Za neke nije. Ukoliko ne pazite što radite, ovaj model može davati opasno varljive informacije. Po defaultu, ovaj model dodjeljuje 40% zasluge prvoj i posljednjoj posjeti prije konverzije, a preostalih 20% zasluge ravnomjerno raspodjeljuje svim posjetima u „međuprostoru“. Nekoliko naputaka za korištenje ovog modela atribucije: Pročitajte recenziju modela prvog klika (interakcije) u prošlom nastavku. Pokušajte razumjeti zašto je – onako kako je kreiran po defaultu – ovaj model daleko od optimalnog. Obećajte da nikad nećete koristiti defaultnu postavku ovog modela. :) Osjećajte se odlično, znajući da ste ovim sugestijama izbjegli katastrofu. :) Od svih raspoloživih modela atribucije, tu je jedan kojeg možete koristiti bez previše razmišljanja, i svejedno dobiti odlične rezultate (Gubitak vremenske vrijednosti). Ima još jedan koji nije baš nešto, ali vas neće u potpunosti pokopati (atribucija na temelju položaja). Ostali su toliko slabi, da se za njima ne biste trebali okrenuti ni da ih sretnete na ulici. :) Štoviše, trebali biste upozoriti i svoje kolege/partnere  o njima. Zašto postoji toliki broj modela? Pretpostavljamo da uvijek postoje neke granične, na momente čudne situacije, u kojima neki ljudi žele raditi na čudan način i na temelju čudnih statističkih varijabli. Takvi su slučajevi sasvim legitimni za postojanje svih raspoloživih modela atribucije u Google Analyticsu. No, u svakom slučaju, dobro pazite pri korištenju bilo kojeg modela. A nakon što završite sa igranjem sa modelom gubitka vremenske vrijednosti, postoji još jedna stvar koju možete pokušati: izraditi prilagođeni model atribucije. Više o tome, u idućem dijelu našeg serijala.

Pročitajte više

Google Performance Summit 2016. i nadolazeće mogućnosti Google AdWordsa

Google Performance Summit 2016. i nadolazeće mogućnosti Google AdWordsa

Krajem prošlog mjeseca održana je globalna „Google Performance Summit“ konferencija na kojoj je Google predstavio nadolazeće novosti vezane uz Google AdWords i ostale Google alate i usluge. Znajući koliko vam je važan Google AdWords kao marketinški alat, o kojemu smo pisali više puta na našem blogu, koristimo i ovu priliku dati vam „heads up“ oko novosti. Glavni naglasak konferencije bio je na mobilnom oglašavanju, budući da se više pretraga događa na mobilnim uređajima (pametnim telefonima) nego na stolnim i prijenosnim računalima (na globalnoj razini). Sukladno tome, Google AdWords i Google Analytics doživjet će potpuni redizajn koji će biti prilagođen „mobilnom“ svijetu (mobile-first world). Prema tome, pitanje koje treba postaviti više nije „da li ulagati u mobilni marketing?“ već „kako ulagati u mobilni marketing?“. S obzirom da je za većinu korisnika mobilni telefon prvo što uzimamo u ruke ujutro i posljednje što odlažemo prije spavanja, brandovi imaju više mogućnosti za povezivanje sa korisnicima nego ikad do sad. Pri tome treba prepoznati prave trenutke koji predstavljaju najbolju priliku za povezivanje sa vašim korisnicima. Google te trenutke zove „micro moments“ a oni nastupaju kada korisnik uzima svoj mobilni telefon jer želi nešto znati, negdje ići, nešto učiniti ili nešto kupiti (I want to know, I want to go, I want to do, I want to buy). Svaki od ovih trenutaka predstavlja potencijalnu priliku da se povežemo s korisnikom, odnosno da mu se prikaže pravi oglas u pravom trenutku i na pravom mjestu. Kvalitetna mobilna kampanja može podići vašu online, ali i offline prodaju (promet korisnika koji posjećuju vašu fizičku poslovnicu, ukoliko ona postoji). Obratite pažnju na sliku koja pokazuje kako se ponašaju mobilne pretrage koje su povezane sa lokacijom:     Neke od glavnih promjena koje će Google AdWords doživjeti su: 1. Nove mogućnosti licitiranja po vrsti uređaja (mobile, tablet i desktop) koje nam daju potpunu kontrolu pri izradi kampanja za svaki uređaj i veću fleksibilnost kod postavljanja licitacija za svaki uređaj. Trenutna situacija je takva da se osnovni bid postavlja isključivo na desktop razini, dok se za mobilne uređaje može postaviti prilagođeni bid u postotnom iznosu osnovnog bida (od -100% do +300%). Osim toga Google trenutno desktop i tablet uređaje tretira kao jedan uređaj, te nije moguće odvajanje i prilagođeno licitiranje za svaki od tih uređaja. Prema tome, novost se odnosi na to da će biti moguće odabrati jedan od 3 uređaja (anchor) na razini kojeg se mogu postaviti osnovne licitacije, dok se za preostala 2 uređaja mogu postaviti prilagođene licitacije od -100% do +900%. 2. Prošireni oglasi na Google search mreži. Trenutno oglasi sadrže jednu liniju naslova od 25 znakova i dvije opisne linije od po 35 znakova što čini maksimalno 95 znakova. Novi oglasi nude čak 2 linije naslova od po 30 znakova i jednu dugu opisnu liniju od 80 znakova što čini maksimalno 140 znakova. To znači da novi oglasi omogućuju do 50% više teksta u oglasima kako bi se dodatno naglasile razne pogodnosti. Mala promjena događa se i u display URL-u, koji će sada automatski „izvući“ domenu i omogućiti dodavanje dvije dodatne stavke putanje od po 15 znakova. Rana testiranja su pokazala da takvi tekstualni oglasi povećavaju klikovni postotak (CTR) do 20%. Ovo je ujedno i najveća promjena tekstualnih oglasa u zadnjih 15 godina, odnosno od samog lansiranja Google AdWordsa. Na slici ispod možete vidjeti primjer starih i novih oglasa, te kako će prošireni oglasi izgledati u AdWords sučelju.     3. Responzivni Google display (GDN) oglasi. Takvi će se oglasi automatski prilagoditi bilo kojoj web stranici ili aplikaciji GDN-a bez obzira na kojem ih uređaju gledali, dok će stari tekstualni oglasi dobiti opciju dodavanja slike. To će oglase bolje uklopiti u sam sadržaj web stranice i dati im „native feel“. Sve što treba napraviti za izradu takvih oglasa je dostaviti naslov, opis, sliku i URL iz čega će Google automatski izraditi oglase koji će ujedno biti pogodni za prikazivanje na svim vrstama uređaja. Ovo će znatno srezati troškove i vrijeme za izradu dediciranih bannera u svim potrebnim dimenzijama. 4. Potpuni redizajn AdWords sučelja koji će nam pokazivati najrelevantnije informacije na intuitivan način i omogućiti nam da pravovremeno na njih reagiramo. Naglasak novog AdWords sučelja bit će na jednostavnosti (minimalistički dizajn uz razne grafičke prikaze), preglednosti i brzini. Možemo pretpostaviti da će to dugoročno rezultirati većom produktivnošću, a time i kvalitetnijim kampanjama. Na slici ispod vidimo primjer grafa segmentiranog po vrsti uređaja.     Osim Google AdWordsa, brojne promjene će doživjeti i ostale Google usluge/alati, kao što su Google Analytics, Google Maps i YouTube. Ukoliko vas zanimaju detaljnije informacije o tim uslugama, možete pogledati cijeli „Google Performance Summit“ na Youtube-u: Sada se sigurno pitate kada će ove promjene biti implementirane, odnosno stupiti na snagu? Google kaže da će u periodu od 12 do 18 mjeseci postupno uvoditi nove promjene određenom broju malih i velikih oglašivača za potrebe testiranja i dobivanje povratnih informacija o mogućnostima koje upotrebljavaju. Konačni cilj je da sve promjene budu implementirane u potpunosti do konca 2017. godine. U svakom slučaju, željno iščekujemo nove mogućnosti AdWords sučelja kako bi našim klijentima ponudili što kvalitetnije usluge oglašavanja ovom – već dulje vrijeme najpopularnijom opcijom online promocije.

Pročitajte više

Volimo povratne informacije naših korisnika. Povežimo se putem društvenih mreža!

KG Media GmbH,
Buchenweg 10
5162 Obertrum am See,
Austria

K. G. Media d.o.o.,
Partizanska 4/1
52440 Poreč,
Hrvatska

K. G. Media d.o.o.,
Bana Jelačića 22C
40000 Čakovec,
Hrvatska

Kontakt


Želite saznati više informacija o našoj tvrtki? Nazovite nas ili nam pošaljite poruku!


LiveZilla Live Chat Software